tytuł

O zrównoważonych innowacjach, czyli jak skutecznie zmieniać świat

2017-05-29

13 czerwca (wtorek) zapraszamy na spotkanie szkoleniowe „Ocena i zarządzanie zrównoważonymi innowacjami – z doświadczeń projektu CASI”. Przyjdź i dowiedz się, jak skutecznie zmieniać świat, czyli czym są zrównoważone innowacje, jak je wdrażać i gdzie promować. Szkolenie będzie oparte o kilkuletnie doświadczenie zebrane przez naszych ekspertów w europejskim projekcie CASI.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie InQbatora (Poznański Park Naukowo-Technologiczny, ul. Rubież 46, bud. H

ZAPISZ SIĘ

W trakcie spotkanie przedstawimy konkretne propozycje i narzędzia wspierające proces oceny i zarządzanie zrównoważonymi innowacjami. Podpowiemy, jak mogą z nich korzystać:

  • Pomysłodawcy (naukowcy, przedsiębiorcy, innowatorzy społeczni)
  • Administracja publiczna
  • Obywatele

Przedstawimy wnioski i dobre praktyki z paneli obywatelskich, które pomagają „zwykłym” ludziom wpływać na kierunki badań naukowych i politykę w ich państwie lub regionie. Opowiemy o takich przykładach jak BlaBlaCar, dzięki któremu osoby podróżujące w to samo miejsce jadą razem, czy o poznańskiej karcie PEKA, dzięki której mieszkańcy aglomeracji mogą skorzystać ze zintegrowanego transportu autobusowego, tramwajowego oraz rowerowego.

Szkolenie opierać się będzie o doświadczenia 19 instytucji z 11 krajów Unii Europejskiej.

Program spotkania (pobierz program w pdf):

13 czerwca (wtorek), Poznański Park Naukowo-Technologiczny, ul. Rubież 46, bud. H

9:30-10:05 Powitanie i kawa
10:05-10:20 Przedstawienie uczestników
10:20-10:50 Sesja I: Czym są zrównoważone innowacje? Jak zrównoważony rozwój jest powiązany z innowacjami? Co to jest publiczna partycypacja? Jak laicy mogą wejść w dialog z ekspertami?
10:50-11:30 Sesja II: Prezentacja narzędzi do oceny i zarządzania zrównoważonymi innowacjami:
  • Narzędzie on-line dla zarządzania zrównoważonymi innowacjami dla administracji publicznej, przedsiębiorstw, społeczeństwa oraz sektora naukowo-badawczego (CASI-F)
  • Podejście „obywatele-eksperci-obywatele” w procesie formułowania priorytetów zrównoważonego rozwoju – doświadczenia z Paneli Obywatelskich
11:30-11:50 Przerwa kawowa
11:50-12:50 Sesja III: Pytania i dyskusja
  • W jaki sposób CASI-F może wspomóc działania na rzecz zrównoważonego rozwoju prowadzone przez administrację publiczną, przedsiębiorstwa, społeczeństwo oraz sektor naukowo-badawczy w Polsce?
  • W jaki sposób podejście „obywatele-eksperci-obywatele” może zostać adoptowane przy tworzeniu strategii na poziomie lokalnym i regionalnym oraz przy realizacji projektów?
12:50-13:00 Sesja IV: Podsumowanie wyników dyskusji
13:00 Lunch

BIORĘ UDZIAŁ

Szkolenie jest bezpłatne

Rejestracja trwa do 8 czerwca (czwartek). O dostępności miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby do kontaktu: Małgorzata Piotrowicz (malgorzata.piotrowicz@ppnt.poznan.pl) oraz Kamila Dobek (kamila.dobek@ppnt.poznan.pl)

Dowiedz się więcej: