tytuł

Szukamy menadżerów do testowania aplikacji!

2017-11-24

Czas na kolejną innowację! Uczestnicy programu POPOJUTRZE są na etapie testów. W związku z tym szukają menadżerów gotowych do testowania stworzonej przez nich aplikacji „Menedżer Pro.

O co chodzi?:

Aplikacja „Menedżer Pro” powstała z potrzeby wspierania młodej kadry menedżerskiej w codziennych sytuacjach związanych z zarządzaniem zespołem. Wielu menedżerów boryka się z samodzielnym rozwiązywaniem problemów i poszukuje rozwiązań czy praktycznych wskazówek, które można od razu wdrożyć w życie. Naprzeciw tym potrzeb wychodzi rozwiązanie w postaci aplikacji mobilnej. W aplikacji znajduje się 20 zagadnień związanych z codzienną pracą menedżera takich jak np.: delegowanie zadań, udzielanie informacji zwrotnej, motywowanie pozafinansowe. W każdym zagadnieniu zawarty jest schemat postępowania, case study z zastosowaniem schematów, polecana literatura oraz krótki film do obejrzenia „w biegu”.
 
Testowanie:
Obecnie jesteśmy na etapie tworzenia i przygotowania do testowania drugiego prototypu innowacji, zawierającego 14 opracowanych zagadnień. Potrzebujemy, aby młodzi menedżerowie testowali naszą aplikację, korzystali z informacji w niej zawartych, a potem podzielili się z nami swoimi opiniami o tym rozwiązaniu.

Kogo poszukujemy:
wszystkich menedżerów i osoby pełniące role liderskie ze stażem kierowniczym nie dłuższym niż 2 lata.

Skąd wziąć aplikacje?:
Aplikacja stworzona jest dla systemu Android. Od 8 grudnia dostępna będzie w sklepie Google Play.

W jaki sposób możecie Państwo współuczestniczyć:
Po pobraniu aplikacji menedżerowie będą mogli z niej korzystać i ją testować. Po osobistej rozmowie i wyrażeniu zgody przez użytkownika możliwe będzie dalsze współdziałanie (W firmach i organizacjach prosimy o wskazanie menedżerów, z którymi możemy się kontaktować i przekazanie numeru kontaktowego do nich). Zależy nam, aby na bieżąco wprowadzać do aplikacji informacje zwrotne, tak aby aplikacja była jak najbardziej użyteczna. Najbliższe testy odbędą się w grudniu.

Formalności:
Osoby, które wezmą udział w testowaniu prosimy o uzupełnienie metryczki z danymi osobowymi. Dlaczego prosimy o dane osobowe?


Aplikacja „Poradnik Młodego Menedżera” jest realizowana jako część projektu „PO-PO- JUTRZE: CENTRUM INKUBOWANIA INNOWACJI SPOŁECZNYCH” mającego na celu tworzenie innowacji wspierających kształcenie ustawiczne osób dorosłych i jest współfinansowana z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Ministerstwo Rozwoju, jako Instytucja Zarządzająca programem POWER, musi mieć pewność, że fundusze te są wydatkowane w sposób właściwy. Sprawdza więc, jakie korzyści osiągają użytkownicy w wyniku wdrożenia innowacji i jak zmienia się ich sytuacja zawodowa. Do tego celu pozyskuje informacje od użytkowników (osób testujących) o wykształceniu i statusie na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu oraz aktualizuje te dane w okresie 4 tygodni oraz 3 miesięcy po zakończeniu projektu. Przekazywane dane osobowe służą wyłącznie celom realizacji projektu. Administratorem danych osobowych jest Minister Rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w oświadczeniu uczestnika projektu grantowego.

Korzyści:
Proponujemy Państwu współudział w tworzeniu i testowaniu aplikacji. Dzięki temu zaproponowane rozwiązania będą dla Państwa menedżerów bardziej użyteczne i praktyczne. Aplikacja dostępna będzie dla Państwa bezpłatnie.
Menedżerom, którzy wezmą udział w testowaniu zaproponujemy również bezpłatny udział w webinarium poświęconemu tematowi ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM. Jesteśmy otwarci na propozycję tematu z Państwa strony.

 

CHCIAŁBYŚ ZOSTAĆ TESTEREM?

NAPISZ DO: