Kwartalnik IQ

Koncepcja IQ powstała, kiedy w zespole InQbatora poszukiwaliśmy nowego sposobu na wspieranie rozwoju regionalnego i propagowanie postaw proinnowacyjnych. Kwartalnik nadawał się do tego idealnie – umożliwiał intensyfikację wymiany doświadczeń między środowiskiem naukowym a lokalnym biznesem oraz ułatwiał nawiązywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami innowacji.

Pierwszy numer kwartalnika ukazał się w 2007 roku. Nawiązaliśmy wówczas współpracę z grupą ekspertów krajowych i zagranicznych – przedstawicielami parków technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości, praktykami biznesu, przedstawicielami władz oraz środowiska akademickiego. Zaowocowało to opracowaniem stałych rubryk uwzględniających wymiar lokalny i regionalny, krajowy oraz międzynarodowy.

Przez lata zdobywaliśmy grono stałych czytelników na całym świecie. Kwartalnik wysyłaliśmy nawet do Ameryki Południowej.

Ostatni numer ukazał się w 2012 roku. Na chwile obecną zaprzestaliśmy jego tworzenia, lecz kto wie czy wkrótce nie powrócimy do jego wydawania. Zachęcamy do lektury!

Projekt uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach przedsięwzięcia Ministra „Kreator innowacyjności. Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.