inqbator.pl

Blog o biznesie, finansach i marketingu.

korekta pit
Finanse

Korekta deklaracji podatkowej PIT 37 za 2020

Podstawowy termin do złożenia PIT za 2020 rok, upłynął 30 kwietnia 2021 roku. Należy jednak liczyć się z tym, że w trakcie prac nad deklaracją mogły powstać jakieś błędy lub nieścisłości. Wtedy podatnikom nie pozostaje nic innego, jak przygotować odpowiednią korektę zeznania podatkowego PIT. W takim wypadku warto pamiętać, że nowy dokument powinien zawierać nie tylko poprawiony fragment deklaracji, ale całość poprawnego zeznania podatkowego. O jakich innych aspektach korekty zeznania PIT warto pamiętać?

Jak złożyć korektę PIT 37 – zasady ogólne

Z założenia, do korekty zeznania podatkowego należy stosować takie same zasady, jak do zeznania pierwotnego. W przypadku PIT 37 oznacza to więc, że zeznanie można złożyć w dwóch formach: dokumentu pisemnego (tak zwane zeznanie tradycyjne lub zeznanie papierowe) lub w formie dokumentu elektronicznego (czyli tak zwane zeznanie elektroniczne, czy też PIT online). W tym miejscu warto zauważyć, że korekta PIT nie musi być przygotowana w tej samej formie, co pierwotne zeznanie podatkowe.

Papierowa korekta PIT 37 – rozliczenia tradycyjne

Tradycyjnie przygotowana korekta PIT 37, może zostać złożona w trzech głównych formach: po pierwsze bezpośrednio w urzędzie skarbowym, po drugie za pośrednictwem centrum obsługi Krajowej Administracji Skarbowej, po trzecie zaś – za pomocą nadania listu poleconego Poczty Polskiej S.A. W każdym wypadku natomiast, rekomendowane jest uzyskanie potwierdzenia złożenia dokumentu. W przypadku złożenia PIT 37 w placówce pocztowej Poczty Polskiej, za datę złożenia uznaje się datę stempla pocztowego.

Wyciąg z przepisów:

Według art. 12 § 6 ust. 2) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) termin uważa się za zachowany, jeżeli pismo zostało: nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub otrzymane przez polską placówkę pocztową operatora wyznaczonego po nadaniu w państwie spoza Unii Europejskiej albo złożone w polskim urzędzie konsularnym.

korekta pit 37

Elektroniczna forma PIT 37 – korekta przez internet

W zakresie rozliczenia elektronicznego korekty PIT 37, elektroniczną formę PIT można przygotować samodzielnie za pomocą formularza interaktywnego, usługi Twój ePIT lub przy użyciu specjalnych aplikacji profesjonalnych dostawców komercyjnych. Szczególnie w trakcie epidemii, kiedy dostęp do urzędów oraz działanie Poczty Polskiej mogą być ograniczone lub narażać podatników na kontakt z potencjalnie dużą ilością ludzi, warto zastanowić się nad tą formą przygotowania korekty PIT. Elektroniczny PIT 37 tak samo jak jego korekta, jeżeli zostaną poprawnie przygotowane oraz odpowiednio złożone, będą wywoływać takie same skutki jak deklaracje papierowe (tradycyjne). W tym miejscu również warto rekomendować uzyskanie odpowiedniego potwierdzenia złożenia elektronicznej korekty PIT 37, w postaci urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).