inqbator.pl

Kolejna witryna oparta na WordPressie

Praca

Sposoby na wsparcie rozwoju firmy.

Ciężko jednoznacznie wytłumaczyć czym jest rozwój przedsiębiorstwa. Wiadomo jednak, że bez względu jak ktoś postrzega rozwój firmy można dostań na ten cel różnego rodzaju dofinansowanie.

Czym jest rozwój firmy

Pierwsza definicja mówi, że rozwój firmy to zmiana w jego otoczeniu oraz systemie, które ma zapewnić firmie przewagę nad konkurencją. Podczas tych zmian wprowadzane są nowe elementy do systemu oraz poprawiana jest jakość i zmienia się jej struktura.
Kolejna definicja mówi, że zmiany w firmie mogą być częściowe lub całkowite i dotyczyć konkretnych jej działów. Rozwój firmy ma uzupełnić braki rozwojowe i ulepszać firmę.
Następna definicja podkreśla, że firma opiera się na wartościach, nauce oraz poprawianiu strategii i budowy firmy, a także na zadaniu o rozwój pracowników, dzięki którym przedsiębiorstwo osiąga lepsze wyniki.

Strategia rozwoju firmy

Każda firma dąży do innych celów i ma różne podejście do jej rozwoju. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa opiera się na:
– wzrost, czyli zwiększenie liczby klientów, wyższa pozycja na rynku oraz większa liczba pracowników;
– jakość, czyli ulepszanie produktu, lepszy poziom obsługi klienta;
– przedsięwzięcie, czyli osiągnięcie stabilizacji na rynku;
– utrzymanie się na rynku, czyli utrzymanie poziomu produkowanych rzeczy lub usług.

Fazy rozwoju firmy

Wyróżnia się pięć faz rozwoju przedsiębiorstwa:
– kreatywności- ma za zadanie obserwować rynek i ulepszanie produktu. Faza ta wymaga zatrudnienia nowych pracowników;
– ukierunkowana- ulepsza organizację pracy, dzięki czemu kształtuje się struktura i procedury firmy;
– decentralizacji- skupia się na lepszej koordynacji, która czasem utrudnia komunikację;
– współpracy- likwiduje problem komunikacji i ulepsza ją.

Wsparcie rozwoju firmy

Wsparcie rozwoju firmy można uzyskać na różne sposoby i z różnych instytucji:
– Urząd Pracy- z takiego wsparcia skorzystać może osoba fizyczna, która chce założyć własną firmę.
– dotację z Unii Europejskiej- pomoc z Unii Europejskiej oferowana jest m.in. na badania i rozwój, energetykę, transport oraz turystykę;
– Kredyt na rozpoczęcie działalności- takie kredyty oferują niektóre banki trzeba wtedy dostarczyć odpowiednie dokumenty;
– pomoc de minimis- ta pomoc przybiera formę dotacji, ulg podatkowych, kredytów oraz pożyczek na preferencyjnych warunkach;
– fundusze pożyczkowe- są to lokalne fundusze dla małych i średnich firm i tych, które zaczynają swą działalność znajdujące się na terenie danej gminy.
– Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości- pomaga w rozpoczęciu działalności lub jej rozwoju;