inqbator.pl

Blog o biznesie, finansach i marketingu.

naprawa zurawia
Biznes

5 wskazówek jak przedłużyć żywotność żurawia samojezdnego

Żuraw samojezdny to niezastąpiona maszyna budowlana służąca do zadań przeładunkowych lub montażowych na różnego rodzaju budowach. Od jego sprawności zależy bezpieczeństwo pracy oraz jej efektywność. Czas użytkowania dźwigu mobilnego jest określony w instrukcji producenta – najczęściej wynosi on 10 lat lub określoną liczbę godzin pracy maszyny, jaką może ona wykonać w okresie 10 lat. Jak dbać o dźwig samojezdny, aby był utrzymany w dobrym stanie technicznym? Poznaj 5 zasad wpływających na żywotność oraz regenerację żurawi!

1. Wykwalifikowany operator 

Kierowanie dźwigiem samojezdnym wymaga specjalistycznych kwalifikacji. Osoba posiadająca wymagane dokumenty zawsze powinna dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi danego dźwigu przed przystąpieniem do pracy. Tylko całkowicie sprawne urządzenie może być eksploatowane, dlatego wymagana jest księga rewizyjna pojazdu z aktualną decyzją dopuszczającą go do użytkowania. Operator dźwigu powinien zwracać uwagę na stan techniczny maszyny. Wysokie kwalifikacje osoby obsługującej dźwig są gwarancją na jego prawidłowe użytkowanie, co znacząca wpływa na długość życia urządzenia.

2. Postępowanie zgodnie ze stanowiskową instrukcją obsługi

Dla zapewnienia bezpieczeństwa ekipy budowlanej oraz odpowiedniej eksploatacji dźwigu samojezdnego należy przestrzegać zasad opisanych w stanowiskowej instrukcji obsługi. Charakterystyczny dla danej maszyny udźwig, sprawia, że trzeba precyzyjnie określić miejsce podniesienia oraz założenia ładunku. Operator musi znać parametry przenoszonego ładunku (zwłaszcza jego ciężar, by nie przekraczać dopuszczalnych norm). W przypadku podnoszenie zbyt dużego ciężaru może dojść do poważnego uszkodzenia maszyny oraz stworzenia niebezpiecznej dla życia pracowników sytuacji.

3. Bieżąca naprawa niewielkich uszkodzeń 

Wiele zauważonych drobnych usterek można naprawić stosunkowo niewielkim kosztem, zanim przejdą w poważniejszą awarię. Zaobserwowane przez pracowników uszkodzenia eksploatacyjne – takie jak pęknięcia, usterki spawów lub zniekształcenia nośnej konstrukcji stalowej, można wyeliminować poprzez naprawy spawalnicze. Warto pamiętać, że spawacze muszą mieć specjalne uprawnienia do napraw i modernizacji urządzeń dźwigowych przyznawane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) oraz Transportowy Dozór Techniczny (TDT).

4. Regularna kontrola sprawności żurawia samojezdnego

Według Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dn. 30.10.2018 r. żurawie samochodowe powinny być poddawane przeglądowi konserwacyjnemu co 30 dni. Częste kontrolowanie stanu technicznego dźwigu samojezdnego przyczynia się do zwiększenia poziomy bezpieczeństwa na budowie oraz może zapobiec wielu poważnym awariom. Niesprawny żuraw zatrzymuje pracę całej budowy, co wiąże się z bardzo dużymi kosztami dla właściciela firmy budowlanej. Warto regularnie sprawdzać elementy konstrukcyjne maszyny, które są poddawane szczególnie dużym obciążeniom w czasie pracy – należą do nich:

  • opony,
  • elementy ruchome, takie jak ramiona, podnośniki i ich mniejsze komponenty,
  • podzespoły dźwigu.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa należy też sprawdzać na bieżąco sprawność hamulców, sprzęgła, przegłubów oraz łożysk. Z kolei kontrola stanu smarowania i uzupełnianie punktów smarowych pozwoli na zabezpieczenie systemów hydraulicznych dźwigu.

5. Korzystanie z usług wykwalifikowanego serwisu naprawczego 

Dźwig samojezdny nie jest zwykłą ciężarówką – jest to maszyna budowlana o specjalnej konstrukcji, dlatego też jej naprawę trzeba polecić profesjonalnemu serwisowi naprawczemu. Technicy muszą być ekspertami w dziedziny mechaniki, hydrauliki i elektroniki żurawi budowlanych. Swoją wiedzę zdobywają poprzez ukończenie specjalistycznych kursów (powinni posiadać odpowiednie certyfikaty) oraz lata doświadczeń w serwisach naprawczych. Z kolei inspektorzy kontrolujący stan techniczny pojazdu powinni mieć uprawnienia pozwalające na dopuszczanie do pracy żurawi. Profesjonalny serwis naprawczy i diagnostyczny nie jest tani, ale daje pewność, że awaria została usunięta w fachowy sposób, a dźwig może być dalej bezpiecznie używany do pracy na budowie. 

Kluczowymi zabiegami wpływającymi na żywotność dźwigów samojezdnych jest częsta kontrola stanu technicznego, postępowanie zgodnie z instrukcją obsługi pojazdu oraz szybkie reagowanie na niewielkie usterki, a także regeneracja żurawi w specjalistycznych serwisach. Dbałość i uważność to najważniejsze czynniki zapewniające bezpieczną i długą pracę tak skomplikowanej technologicznie maszyny, jaką jest żuraw samochodowy.