inqbator.pl

Blog o biznesie, finansach i marketingu.

decyzja kredytowa
Finanse

Co ma wpływ na decyzję kredytową? Ile trzeba na nią czekać?

Kiedy złożysz wniosek kredytowy, na podstawie zawartych w nim informacji bank przeanalizuje Twoją zdolność kredytową. Zwieńczeniem tego procesu będzie wydanie decyzji kredytowej. Czym jest w praktyce decyzja kredytowa, jakie czynniki na nią wpływają i jak długo trzeba na nią czekać? Podpowiadamy.

Warunkiem otrzymania kredytu bankowego jest posiadanie wymaganej przez kredytodawcę zdolności kredytowej, czyli zdolności do spłaty zaciągniętego zobowiązania w terminach wskazanych w harmonogramie spłat. Jeśli kredytobiorca dysponuje wystarczającą zdolnością do spłaty, bank wyda pozytywną decyzję i wypłaci środki.

Czym jest decyzja kredytowa?

Decyzja kredytowa jest odpowiedzią banku na złożony wniosek kredytowy. Pozytywna jest symbolicznym zielonym światłem na otrzymanie finansowania w preferowanej kwocie. Negatywna wskazuje, że zdolność kredytowa wnioskującego nie jest wystarczająca, a co za tym idzie, bank nie może podjąć ryzyka udzielenia kredytu.
Decyzja kredytowa może przybierać także formę:

 • decyzji wstępnej. Decyzja wstępna poprzedza decyzję ostateczną i najczęściej ma charakter ustnej informacji. Nie jest wiążąca, a w toku analizy wniosku kredytowego i danych zawartych w dodatkowych dokumentach może ulec zmianie;
 • decyzji warunkowej. Czasem zdarza się, że bank zdecyduje się udzielić kredytu, jeśli wnioskujący spełni określone wymagania. Jeśli tak właśnie się stanie, mamy do czynienia z decyzją warunkową.


Jakie informacje zawiera decyzja kredytowa?

Pozytywna decyzja kredytowa jest wydawana w formie pisemnej i zawiera następujące elementy:

 • potwierdzenie przyznania kredytu,
 • informację o kwocie kredytu i liczbie rat,
 • informacje o kosztach finansowania,
 • informacje na temat ewentualnych zabezpieczeń, ubezpieczenia czy innych szczegółów finansowania.


Jeśli decyzja kredytowa będzie negatywna, kredytodawca musi poinformować wnioskującego o przyczynach swojej decyzji. Taki obowiązek nakłada na niego prawo. Ma on zastosowanie do każdego rodzaju kredytu.

Jakie są przyczyny negatywnej decyzji kredytowej?

Negatywna decyzja kredytowa to efekt niewystarczające zdolności kredytowej wnioskującego. Co może na nią wpłynąć?

Jakie elementy wpływają na zdolność kredytową, a co za tym idzie, także na decyzję kredytową?

Bezpośredni wpływ na decyzję kredytową, jaką wyda bank, ma zdolność kredytowa wnioskującego. Czynniki, które wpływają na zdolność kredytową, wpływają więc także pośrednio na decyzję kredytodawcy. Najważniejsze to:

 • rodzaj i kwota kredytu,
 • wiek kredytobiorcy,
 • wysokość i źródło dochodów kredytobiorcy,
 • aktualne zobowiązania kredytowo-pożyczkowe względem instytucji finansowych,
 • wysokość limitów na kartach kredytowych i liniach debetowych,
 • liczba osób na utrzymaniu,
 • regularne wydatki związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego,
 • historia kredytowa w Biurze Informacji Kredytowej.


Ile trzeba czekać na decyzję kredytową?

To, w jakim czasie bank wyda decyzję kredytową, zależy przede wszystkim od rodzaju kredytu oraz aktualnej liczby wniosków kredytowych i wewnętrznych procedur banku.

 • W przypadku kredytów gotówkowych bez zaświadczeń wnioskujący często dostają decyzję nawet kilka godzin po wysłaniu wniosku kredytowego.
 • W przypadku kredytów konsolidacyjnych, samochodowych czy kredytów gotówkowych na wyższe kwoty, banki z reguły wydają decyzję kredytową w ciągu kilku dni roboczych.
 • W przypadku kredytów hipoteczny banki są zobowiązane do utrzymania wskazanego przez prawo terminu wydania decyzji — wynosi on 21 dni kalendarzowych od momentu dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów.


Negatywna decyzja kredytowa — co dalej?

Choć wyliczając zdolność kredytową, każdy kredytodawca bazuje na tych samych danych, wykonuje kalkulację w indywidualny sposób. To, że bank A nie udzielił Ci kredytu, nie oznacza więc wcale, że taką samą decyzję wyda bank B. Jeśli spotkałeś się z odmowną decyzją kredytodawcy, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś złożyć wniosek kredytowych w innym banku.

Źródło:
https://www.totalmoney.pl/artykuly/decyzja-kredytowa-ile-sie-czeka-na-decyzje-kredytowa-z-banku