inqbator.pl

Blog o biznesie, finansach i marketingu.

streszczenie tekstu na potrzeby SEO
Biznes

Jak napisać streszczenie tekstu na potrzeby SEO?

Ze streszczeniami spotykamy się już od początku swojej edukacji i towarzyszą nam przez całe życie. Są to opracowania tekstów naukowych, dzieł literackich, relacji i sprawozdań. Tworzone są zarówno w celach dydaktycznych, jak i komercyjnych. Bez żadnych obiekcji można je przyporządkować do gatunku treści użytkowych. Więc jak napisać streszczenie tekstu, aby nie tylko było ono abstraktem oryginału, lecz także mogło posłużyć celom marketingowym? Poświęć kilka minut na lekturę tego artykułu, a uzyskasz odpowiedź.

Copywriter musi wiedzieć, jak napisać streszczenie

Streszczenia jako rodzaj tekstów użytkowych, występują w ofercie usług copywriterskich.

Zadajmy więc sobie pytanie, czy streszczenia tak wielce różnią się od większości tekstów pozycjonujących i czy łatwo je zaadaptować do tych samych celów.

Aby przybliżyć się do wyjaśnienia tej kwestii, przypomnijmy, czym charakteryzują się treści content marketingowe.

Jak tworzyć content?

Content, czyli zawartość strony tworzony jest według ustalonych zasad:

 • treść ta powinna być zoptymalizowana na potrzeby pozycjonowania;
 • struktura jest zaplanowana i zawiera niezbędne elementy formatowania SEO, które równocześnie zwiększają przejrzystość tekstu i komfort lektury (UX);
 • tekst powinien być zwięzły, jasny, merytoryczny i jak najbardziej wyczerpujący tematykę.

Utrzymanie tych wymogów leży w obowiązkach copywritera, czy więc napisanie streszczenia odbiega znacznie od tych wytycznych tworzenia treści content marketingowych?         

Jak napisać streszczenie?

Streszczenie ze względu na to, że jest jednym z typów treści content marketingowych, oprócz wcześniej wymienionych wymogów powinno być:

 • krótkie – chociaż wszystkie teksty SEO przeważnie także cechują się zwięzłością, w zależności od tematyki mogą być bardziej lub mniej obszerne, streszczenia powinny być jak najkrótsze, zawierać tylko tyle informacji, aby zachować sens i najważniejsze aspekty pierwotnego utworu;
 • zaopatrzone we wzmiankę o autorze i tytule tekstu streszczanego;
 • obiektywne – nie należy obierać żadnego stanowiska, wyrażać własnego zdania czy interpretować na swój sposób tekstu, który się streszcza;
 • chronologiczne – przedstawione informacje, fakty, wydarzenia powinny być przedstawione zgodnie z kolejnością wymienioną w oryginalnym utworze;
 • skupione tylko temacie streszczenia – niezgodne z celem streszczenia jest wykraczanie poza ramy tekstu oryginalnego, np. wplatając porównania lub odwołując się do innych utworów;
 • pisane w formie bezosobowej – autor streszczenia powinien być niewidoczny niezauważalny dla czytelnika;
 • zakończone wnioskami, postanowieniami, podsumowaniem – zgodnymi z oryginałem, jeżeli takowe w nim występują.

A więc dodając kilka elementów właściwych tylko streszczeniu, można uzyskać treść nie tylko będącą abstraktem oryginalnego tekstu, lecz także wartościowym pod względem pozycjonowania contentem.

Jak napisać streszczenie unikając błędów?

Należy zwrócić uwagę na to, że streszczenie ma dosyć specyficzny charakter. Mianowicie jest to tekst uzależniony od swojego pierwowzoru i tworzony na jego podstawie. Z drugiej jednak strony nie można w żadnym przypadku stwierdzić, że jest to jego kopia, ponieważ autor streszczenia ma za zadanie zobrazować meritum oryginalnego utworu własnymi słowami.

Dlatego właśnie przy pisaniu streszczenia należy unikać:

 • zamieszczania cytatów;
 • przytaczania wypowiedzi, dialogów;
 • wysnuwania własnych opinii, wniosków, interpretacji;
 • kopiowania fragmentów tekstu wzorcowego.

Podsumowanie

Streszczenie może być pomocne nie tylko w sytuacji, kiedy należy przekazać w skrócie wartość wielkiego dzieła literackiego. Treści zamieszczane w internecie (oferta sprzedażowa, zarys działalności itp.) nierzadko są zbyt obszerne, aby potencjalny czytelnik mógł się z nimi zapoznać bez marnowania większej ilości czasu. Z tego powodu najczęściej są pomijane przez internautów, którzy zniechęceni ich rozmiarem porzucają lekturę. Streszczając tekst i stosując techniki content writerskie, możemy z pozoru nienadające się do wykorzystania treści przemienić w poważne instrumenty content marketingowe.