inqbator.pl

Blog o biznesie, finansach i marketingu.

public relations
Biznes Marketing

Czym jest public relations – definicje i główne założenia

Public relations to jeden z powszechnie występujących sloganów firmowych, o których słyszał już niemal każdy. Jednak co właściwie on znaczy i jakie są główne założenia jego funkcjonowania – tę wiedzę posiada już znacznie mniej liczne grono. O co zatem chodzi w rzeczywistości?

Public relations co to?

W pierwszej kolejności należy otwarcie zaznaczyć, iż określenie public relations napotkamy przede wszystkim w kwestiach biznesowych. Zgodnie z tłumaczeniem hasła z języka angielskiego na nasz ojczysty chodzi o kontakty z otaczającym jednostkę społeczeństwem. W takim myśleniu naturalnie nie brakuje logiki, aczkolwiek jako jednostkę można uznać nie tylko człowieka. To również każde przedsiębiorstwo bez względu na jego wielkość bądź branżę działania.

Sprawdź też: UMOWA ZLECENIE 2021 – WADY I ZALETY

Podchodząc do kwestii relacji ze społeczeństwem w wymiarze biznesowym, z czystym sumieniem można przyjąć, iż są odpowiedzialne za przepływ informacji pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumentami. Jako idealny przykład takiego przepływy danych wymienić należy przede wszystkim reklamę. Nie tylko przekazuje ona pewne informacje na temat świadczonej usługi czy proponowanego towaru. Reklama posiada jeszcze inne, nieco bardziej ukryte dno, gdyż jednocześnie wskazuje na daną firmę jako na markę godną uwagi oraz zaufania klienteli.

public relations co to

Czy public relations to już wszystko? Otóż nie. W rzeczywistości temat jest znacznie głębszy i sięga dalej, aniżeli pierwotnie mogłoby się wydawać. Pojęcie to jest nie tylko idealnym opisem skutecznej reklamy. To również cały system działań podejmowanych, aby przedstawić jak najlepszy wizerunek firmy. Także akceptację działań firmy w stosunku do konkretnej osoby, grupy osób bądź innego przedsiębiorstwa.

Zobacz: CZYM JEST I JAK FUNKCJONUJE MARKETING SIECIOWY?

Public relations – definicje

Prawdę powiedziawszy, jako szeroko pojmowane pojęcie należy otwarcie przyznać, że posiada ono wiele definicji. Szacuje się nawet, że sformułowano ich ponad 2000 formuł mających na celu zdefiniowanie sloganu. Niemniej jednak według podstawowego schematu definicja złożona została z trzech podstawowych elementów. Są to: organizacja, otoczenie owej organizacji oraz określone pomiędzy nimi wzajemne relacje.

Jedna z obowiązujących popularnie definicji określa pojęcie PR jako świadome, celowe, planowe, systematyczne i długofalowe oddziaływanie organizacji, władz oraz zrzeszeń na publiczność, a więc otoczenie.

Można również posłużyć się innym wyjaśnieniem pojęcia PR, które określa je za narzędzie do zarządzania komunikacją pomiędzy organizacją a społecznością.

Własną definicję wystosowano również w Słowniku PWN. Według niej public relations to część działalności organizacji lub firmy polegająca na tworzeniu i utrzymywaniu jej pozytywnego wizerunku na zewnątrz.

Jednocześnie bez względu na to, jaka definicja ostatecznie zostanie przyjęta. Nie wolno zapominać, że zmieniały się one z biegiem czasu podobnie jak samo ogólne pojmowanie kwestii związanych z PR. To właśnie z powodu ciągłej ewolucji zakres relacji nawiązywanych przez podmiot z otoczeniem obecnie tłumaczony jest w tak wieloraki sposób.

Zobacz: CO TO JEST CONTENT MARKETING?

Jakie są podstawowe założenia public relations?

public relations co to

Chociaż PR notorycznie mylone jest z pojęciem marketingu, to nie można zaprzeczyć, że zakres komunikacji pomiędzy podmiotem a otoczeniem poniekąd również nawiązuje do działań marketingowych. Chodzi przede wszystkim o dbanie o dobry wizerunek firmy, dzięki czemu przedstawiana jest ona jako godna zaufania oraz solidna, a świadczone przez nią usługi lub oferowane produkty to poniekąd synonimy najwyższej jakości. W celach marketingowych wykorzystuje się w dużej mierzę reklamę oraz pomoc tzw. liderów opinii.

Komunikacja społeczna to oczywiście kolejne, ważne założenie funkcjonowania relacji z otoczeniem. W jej przypadku ogromny nacisk kładzie się na sposób, w jaki otoczeniu przekazywana jest informacja. Niemniej jednak bez względu na rodzaj podjętych działań komunikacja społeczna również ma jeden konkretny cel – wytworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa oraz wzmocnienie względem niej zaufania otoczenia.

Zarządzanie organizacją to istotny, a wręcz strategiczny element całokształtu działań pojmowanych jako PR. W przypadku zarządzania chodzi przede wszystkim o sprawne, ale również efektywne komunikowanie się nie tylko podmiotu z otoczeniem. W tym wypadku równie ważna jest kwestia porozumiewania się wewnątrz przedsiębiorstwa.

Zobacz także: LinkedIn co to jest i dla kogo?