inqbator.pl

Blog o biznesie, finansach i marketingu.

Finanse

Jak zdobyć dotacje unijne?

Unia Europejska oferuje szeroki wachlarz programów, które stanowią doskonałe wsparcie dla przedsiębiorców, osób dopiero rejestrujących firmy, gmin oraz placówek kultury. Dotacje unijne dają szansę zdobycia dużych sum na rozwój działalności oraz różnego typu inwestycje. Niezbędne jest jednak dopasowanie programu skierowanego w stronę konkretnej grupy docelowej oraz dopełnienie szeregu formalności. Przeczytaj i dowiedz się, jak skutecznie zdobyć i wykorzystać fundusze europejskie.

Czym są fundusze europejskie?

Celem Unii Europejskiej jest inwestowanie w rozwój gospodarczy państw członkowskich, wzrost zatrudnienia oraz inicjatyw pozwalających poprawić jakość życia lokalnych społeczności. Fundusze europejskie pochodzą z budżetu UE i ich głównym założeniem jest zmniejszenie różnic dzielących państwa członkowskie.

Dofinansowanie na założenie i rozwój firmy

Dofinansowanie na rozwój firmy to najczęściej uzyskiwane środki z budżetu unijnego. Ich celem jest rozwój przedsiębiorczości i walka z bezrobociem. Ze środków unijnych można zdobyć fundusze potrzebne na doradztwo zawodowe, podnoszenie kwalifikacji (kursy, szkolenia, studia podyplomowe), staże i praktyki zawodowe. Wielu bezrobotnych decyduje się także zawalczyć o dotacje unijne na rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dotacje unijne są z zasady bezzwrotne. Na start z jednoosobową działalnością gospodarczą można uzyskać nawet do 40 tys. zł. Dostępne są środki dla:

• bezrobotnych osób do 30. roku życia (nieuczących się) – na podstawie indywidualnej analizy opracowywany jest szczegółowy plan działania. Beneficjent może otrzymać środki na przekwalifikowanie, doszkolenie się, studia podyplomowe, staż czy rozpoczęcie własnej działalności,

• bezrobotnych osób, które ukończyły 30. rok życia – poszczególne województwa mają swoje własne kryteria przyznawania dofinansowań. Najczęściej należy wykazać, że sytuacja na lokalnym rynku pracy jest trudna. Pomoc można uzyskać zarówno na otworzenie własnej działalności, jak i szkolenia czy studia podyplomowe. Wnioski o dotacje europejskie dla osób otwierających DG są obsługiwane przez Powiatowe oraz Wojewódzkie Urzędy Pracy. Należy zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Szczegółowych informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Fundusze europejskie najczęściej dedykowane są dla osób trwale bezrobotnych, bezrobotnych kobiet, które chcą wkroczyć na rynek pracy, osób po 45. roku życia oraz osób z bardzo niskim wykształceniem. Dostępne są także środki przeznaczone na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

Jak otrzymać dotacje unijne na rozpoczęcie działalności?

Chcesz założyć własną firmę i interesują Cię fundusze europejskie, które zapewniłyby Ci pokaźny zastrzyk gotówki na start? Pozyskanie środków nie jest najłatwiejsze, dlatego planowanie biznesu warto zacząć na długo przed tym, jak UP zacznie nabór wniosków. Bardzo ważny jest pomysł na biznes – pamiętaj, że każdy wniosek jest oceniany pod kątem szans firmy na przetrwanie na rynku, dlatego dobrze zastanów się nad branżą oraz konkretną działalnością. Podczas procedury wnioskowania, możesz skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy zajmującej się pozyskiwaniem i rozliczaniem funduszy europejskich. Duże doświadczenie w tym zakresie posiada marka Subito Advising – https://subitoadvising.pl. która obsługuje jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury oraz przedsiębiorstwa. Następnie znajdź odpowiedni projekt dla siebie. Czasami Wojewódzkie Urzędy Pracy ogłaszają konkursy na projekty, które wygrywane są przez prywatne firmy. Wtedy to taka firma zajmuje się obsługą wniosków. Na oficjalnej stronie rządowej Funduszy Europejskich znajdziesz aktualnie prowadzone projekty w danych województwach. Dokładnie sprawdź, jakie kryteria musisz spełnić, aby pozyskać środki finansowe na podjęcie działalności. Kolejnym krokiem jest skontaktowanie się z instytucją lub firmą odpowiadającą za realizację wybranego projektu i zgłoszenie chęci udziału. Obsługujący ma również obowiązek odpowiedzieć na ewentualne pytania dotyczące wymogów formalnych, zasad naboru wniosków oraz ich oceny. Bardzo częstą praktyką jest organizacja otwartych spotkań specjalnie dla osób, które chcą zdobyć dofinansowanie na rozwój firmy lub jej otwarcie. Po zapoznaniu się z regulaminem projektu możesz złożyć formularz zgłoszeniowy. Pamiętaj, aby wziąć z Urzędu Pracy zaświadczenie potwierdzające wnioskowanie o dofinansowanie do założenia DG (dzięki temu nie zostaniesz w tym czasie skierowany do pracy). Formularz do wypełnienia najczęściej dostępny jest na stronie internetowej organizatora danego projektu.


W formularzu zwykle trzeba podać:

• dane osobowe (imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, PESEL),

• wykształcenie i zawód wykonywany, status na rynku pracy,

• ukończone szkolenia,

• uzasadnienie swojego pomysłu na działalność,

• oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem.

Dotacje na innowacje

Prowadzisz już działalność gospodarczą i chcesz zdobyć dofinansowanie na rozwój firmy? W latach 2014-2020 Unia Europejska prowadzi program, który pozwala otrzymać dotacje na innowacje. Jest on skierowany w stronę przedsiębiorstw oraz jednostek badawczych. Mogą z nich korzystać mikro i małe firmy oraz sektor średnich przedsiębiorstw. Innowacje obejmują wprowadzenie na rynek nowych (innowacyjnych) produktów lub usług. Można również pozyskać środki na inwestycję w doskonalenie już dostępnych w sprzedaży produktów lub usług. Drugim celem są dotacje unijne na innowacje technologiczne (procesowe). Pozyskane pieniądze można wtedy przeznaczyć na zaprojektowanie, zakup, montaż i wdrożenie nowych technologii (np. linii produkcyjnych usprawniających produkcję czy pakowanie gotowych wyrobów). Trzecią grupę stanowią dotacje na innowacje marketingowe. Wtedy środki uzyskane z funduszy europejskich można przeznaczyć na kampanie reklamowe i szeroko zakrojone działania promujące firmowe produkty lub usługi. Duży potencjał dają dotacje unijne na badania i rozwój B+R (na badania nawet do 70% poniesionych wydatków, na rozwój do 45%). Środki najczęściej inwestowane są w rozbudowanie zaplecza badawczo-rozwojowego w firmie i wdrożenie wyników przeprowadzonych badań.

Dotacje na kulturę

Unia Europejska wspiera nie tylko przedsiębiorczość, tworzenie nowych stanowisk pracy, rozwój gospodarczy, badania naukowe i innowacje, ale także szeroko rozumianą kulturę. O dotacje na kulturę z funduszy europejskich mogą starać się gminy oraz inni zarządcy jednostek kulturalnych. Uzyskanie granów na kulturę wymaga spełnienia szeregu wytycznych oraz przygotowania odpowiednich wniosków i dokumentacji projektu. Z tego powodu warto skorzystać z pomocy profesjonalnych konsultantów. Ofertę specjalnie dla jednostek kultury i gmin przygotowała firma Subito Advising (subitoadvising.pl/oferta/kultura). Doradcy pomogą Ci dobrać najlepiej dopasowany program, zajmą się przygotowaniem projektu, sporządzaniem analiz finansowych oraz rozliczeniem projektu. Na co można przeznaczyć granty na kulturę? Jedną z głównych dziedzin, na które często pozyskiwane są środki, stanowi ochrona dziedzictwa kulturowego i renowacja zabytków architektury. Dotacje można pozyskać również na organizację wszelkiego rodzaju wydarzeń artystycznych. Tutaj dofinansowania mogą sięgać nawet 100% środków potrzebnych na inwestycję. Warto zainteresować się Regionalnymi Programami Operacyjnymi, Programem Kreatywna Europa, Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko czy Programem Europejskiej Współpracy Transgranicznej oraz Funduszami Norweskimi.