inqbator.pl

Blog o biznesie, finansach i marketingu.

sprzedaż firmy
Biznes

Sprzedaż firmy – najczęstsze błędy w negocjacjach i jej wycenianiu

Chcesz sprzedać zbudowaną przez siebie firmę? Na tej transakcji możesz sporo stracić, jeżeli się do niej nie przygotujesz. Poznaj 4 najczęściej popełniane przez przedsiębiorców błędy.

1. Nieprzygotowanie firmy do sprzedaży i błędny wybór metody wyceny

Do transakcji zbycia spółki należy się przygotować. Przed wystawieniem przedsiębiorstwa na sprzedaż ustal jego wartość i przeprowadź analizę. Twoje przedsiębiorstwo może być atrakcyjniejsze dla nabywcy, gdy:

  • Zdecydujesz się na reorganizację spółki — to prosty sposób na usprawnienie działalności firm.
  • Dokonasz niezbędnych podziałów lub połączeń przedsiębiorstw — powinna je poprzedzać między innymi analiza skutków prawnych.
  • Przygotujesz niezbędne wyceny w firmie — w tym wyceny przedsiębiorstwa.

Lista czynników i informacji, które mogą mieć wpływ na sposób postrzegania przedsiębiorstwa przez potencjalnych kupców, często jest dłuższa. Przy sprzedaży firmy nie polegaj tylko na własnej ocenie.

2. Pośpiech i emocje, które sprawiają, że wycena firmy nie ma znaczenia

Możesz zlecić wycenę przedsiębiorstwa i dokonać zmian w zakresie funkcjonowania firmy, ale wcale nie zarobić oczekiwanej kwoty na zbyciu przedsiębiorstwa. Dlaczego?

Jednym z błędów przedsiębiorców jest działanie pod presją czasu. W celu poznania jego realnej wartości należy wycenić przedsiębiorstwo przy zastosowaniu optymalnej metody (metod). To jednak nie gwarantuje jeszcze sukcesu.

Sprzedaż firmy

Wystawienie przedsiębiorstwa na sprzedaż oznacza zaprezentowanie go, a zatem wycena przedsiębiorstwa nie wystarczy. Ważne jest zaprezentowanie wyników finansowych, celu czy dotychczasowego podejścia do rozwoju firmy.

Negocjacje mogą trwać miesiącami i być prowadzone też online. Naciskanie na potencjalnego kupca w kwestii deklaracji spowoduje reakcję odwrotną do pożądanej.

3. Oczekiwanie nieadekwatnej ceny – brak ustalenia wartości firmy

Jako właściciel firmy możesz być z nią emocjonalnie związany. Zwróć uwagę, że brak dystansu może mieć katastrofalne skutki dla Twojego portfela – po macoszemu potraktujesz np. oszacowanie wartości przedsiębiorstwa, czyli kwestię wycen. W rezultacie wartość firmy w realiach rynkowych może być mocno zawyżona i chętni zrezygnują z jej zakupu. Jak uniknąć tego błędu?

Wartość przedsiębiorstwa powinien ustalić specjalista – rzeczoznawca. Profesjonalne wycenienie przedsiębiorstwa do sprzedaży polega na:

  • Doborze optymalnej metody wyceny, analizy i założeń

Metod wyceny firmy jest wiele (metoda skorygowanych aktywów netto; w podejściu dochodowym często wykorzystywana jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych i Economic Value Added czy porównawcza — z wykorzystaniem mnożników cenowych), ale nie każda sprawdzi się przy zbyciu własnych spółek.

  • Zgromadzeniu dokumentów

Wyceny przedsiębiorstw dokonuje się w oparciu o założenia, ale na podstawie danych i po analizie dokumentacji.

  • Przygotowaniu raportu po wycenie

Wycena firmy kończy się raportem, w którym określa się wartość firmy i jej składników.

4. Sprzedaż firmy – wycena we własnym zakresie lub brak wyceny firmy

Wiesz, ile zapłaciłeś za maszyny pracujące dla Twojej firmy, a opierając się o swoje doświadczenie, potrafisz oszacować wysokość przyszłych dochodów. Czy wiesz jednak, że te wartości nie wystarczą?

W przypadku biznesu liczą się twarde dane i umiejętności negocjacyjne. Każdy podmiot zainteresowany kupnem Twojej spółki będzie chciał poznać jej wartość. Oszacowania wartości prowadzonej działalności operacyjnej na rynku możesz dokonać samodzielnie, ale dla potencjalnego kupca to za mało. Właśnie z tego względu wycena przedsiębiorstwa wykonana przez specjalistę to podstawa.

Świetnie poradziłeś sobie ze zgromadzeniem kapitału i pomnażaniem majątku firmy? Prezentowane przez Ciebie podejście do biznesu nie musi sprawdzić się przy negocjacjach. Jeżeli wartości rynkowej firmy nie ustalałeś samodzielnie, to również na etapie kontaktu z nabywcą skorzystaj ze wsparcia. Dowiesz się m.in. jak wyeksponować zalety działalności i rozmawiać o słabych stronach firmy.