inqbator.pl

Blog o biznesie, finansach i marketingu.

aparaty słuchowe
Lifestyle

Wzmacniacz słuchu czy aparat słuchowy?

Urządzeń poprawiających słyszenie lub korygujących wady słuchu jest wiele i są łatwo dostępne. Choć nadal najczęściej wybierane są klasyczne aparaty słuchowe, to coraz więcej osób decyduje się na zakup tańszych i prostszych techniczne rozwiązań, czyli wzmacniaczy słuchu. Jednakże urządzenia te nie są przeznaczone dla osób niedosłyszących.

Urządzenia poprawiające słyszenie 

Zadaniem aparatu słuchowego jest kompensacja niedosłuchu, przywrócenie zdolności słyszenia dźwięków i rehabilitacja słuchowa. Czy wzmacniacze słuchu mogą służyć podobnym celom i czy są bezpieczne dla osób z niedosłuchem?

Aparaty słuchowe

Aparaty słuchowe to urządzenia medyczne, których rolą jest wspomaganie osoby niedosłyszącej. Przeznaczone są zarówno dla osób z lekkim niedosłuchem, jak i dla tych cierpiących na niedosłuch głęboki. Wymogiem zastosowania klasycznego aparatu słuchowego jest indywidualne dopasowanie, przeprowadzane przez protetyka słuchu po konsultacji lekarskiej, do danego chorego, uwzględniające jego obraz audiologiczny i specyficzne potrzeby. Kalibracja aparatu słuchowego przeprowadzana jest w oparciu o badania audiometryczne.

Wzmacniacze słuchu

Wzmacniacze słuchu są to zwykłe, nieskomplikowane technicznie, wzmacniacze akustyczne. W protetyce słuchu urządzenia te były stosowane dawnej, w czasach, gdy inne, bardziej zaawansowane technologiczne rozwiązania, były niedostępne. 

Wzmacniacze słuchu przeznaczone są dla osób bez ubytku słuchu i mają za zadanie wzmacnianie jedynie część dźwięków. Urządzenia te mogą spełniać swoją rolę jako wzmacniacze dźwięków, których prawidłowo słysząca osoba może nie zarejestrować, np. odległych dźwięków natury. Większość wzmacniaczy posiada jedną charakterystykę częstotliwości, brak im możliwości dostosowania parametrów do indywidualnych potrzeb osoby niedosłyszącej. 

Kontrowersyjna pomoc – wzmacniacz słuchu

Wzmacniacze słuchu zazwyczaj cenowo plasują się znacznie poniżej klasycznych aparatów słuchowych, co sprawia, że są coraz chętniej wybierane przez osoby cierpiące na niedosłuch. Na polskim rynku obecne są głównie najprostsze wzmacniacze akustyczne o niskiej jakości, które często reklamowane są jako aparaty słuchowe. Urządzenia te nie powinny być stosowane przez osoby z niedosłuchem starczym, odbiorczym i czuciowo-nerwowym. Szkodliwość wzmacniaczy słuchu wynika z niemożliwości regulacji i dostosowania odpowiednich, gwarantujących bezpieczeństwo, parametrów akustycznych tego urządzenia, do charakteru niedosłuchu. Szczególnie niebezpieczne jest wysokie ciśnienie akustyczne, generowane przez wzmacniacze, mogące przyczynić się do pogłębienia niedosłuchu i dalszych uszkodzeń narządu słuchu. Inną wadą wzmacniaczy słuchu jest znaczny poziom szumów, wytwarzany przez te urządzenia, co jest bardzo niekomfortowe dla użytkowników.

Wielu producentów urządzeń wykorzystywanych w protetyce słuchu oferuje bardziej dostępne cenowo wersję swoich produktów, a mianowicie aparaty OTC. Urządzenia te posiadają zbliżoną budowę do klasycznych aparatów słuchowych, w podobny sposób poprawiając odbiór bodźców dźwiękowych, jednak ich uruchomienie i modyfikacje mogą być przeprowadzone samodzielnie, nie wymagają wizyty w gabinecie protetyka słuchu. 

Materiał zewnętrzny