inqbator.pl

Blog o biznesie, finansach i marketingu.

z rzędu czy pod rząd
Lifestyle

Z rzędu czy pod rząd – jakie jest właściwe użycie?

W języku polskim często spotykamy wyrażenia, które wywołują pewne wątpliwości, jeśli chodzi o ich poprawne użycie. Jednym z takich przypadków jest wybór między z rzędu a pod rząd. Czy powinniśmy mówić „trzy dni z rzędu” czy może „trzy dni pod rząd”? W dzisiejszym artykule odpowiemy która forma jest poprawna – z rzędu czy pod rząd i przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu.

  • Z rzędu czy pod rząd
  • Dlaczego „pod rząd” jest błędem?
  • Skąd te różnice?

Z rzędu czy pod rząd

Wyrażenie „z rzędu” jest poprawnym zwrotem, który używamy, aby wskazać na kolejność zdarzeń następujących po sobie bez przerw. Nie powinno się mówić „pod rząd”, ponieważ jest to nielogiczne z punktu widzenia historii języka polskiego. „Pod rząd” jest rusycyzmem, który zagościł w Polsce prawdopodobnie w czasach zaborów.

Jednak zwrot ten jest przez językoznawców dopuszczany w obu formach w języku potocznym. Mimo to, warto wyrobić sobie zwyczaj używania poprawnego „z rzędu”, gdyż użycie go w oficjalnej wypowiedzi bądź piśmie będzie już zakwalifikowane jako błąd.

Przykłady:

Wygrał trzy mecze z rzędu. (Oznacza, że wygrał trzy mecze kolejno, bez porażki między nimi).

Przez pięć dni z rzędu padał deszcz. (Oznacza, że przez pięć kolejnych dni deszcz padał bez przerwy).

Dlaczego „pod rząd” jest błędem?

Używanie wyrażenia „pod rząd” jako zamiennika dla „z rzędu” jest niepoprawne ze względu na fakt, że w języku polskim nie istnieje właściwe znaczenie dla tego wyrażenia. Jest wynikiem dosłownego tłumaczenia z języka rosyjskiego. W polskim „pod rząd” nie jest stosowane w kontekście kolejnych zdarzeń bez przerw.

Podsumowanie

„Z rzędu” to poprawne polskie wyrażenie, które używamy, aby wskazać na kolejność zdarzeń, które następują po sobie bez przerw. Jest to powszechnie stosowany zwrot, zarówno w mowie potocznej, jak i w piśmie. Natomiast „pod rząd” to kalka z języka rosyjskiego i nie ma właściwego znaczenia w języku polskim. Dlatego ważne jest, aby pamiętać o poprawnym użyciu „z rzędu”, aby uniknąć błędów językowych. Kiedy mówimy lub piszemy, warto zwrócić uwagę na używane wyrażenia, aby przekazać nasze myśli w sposób precyzyjny i poprawny językowo.