inqbator.pl

Blog o biznesie, finansach i marketingu.

Finanse

Jak zostać doradcą podatkowym – krótki przewodnik

Zawód doradcy podatkowego należy do kategorii zawodów określanych jako zawody zaufania publicznego. To oznacza nie tylko to, że wykonując ten zawód trzeba spełniać wysokie wymogi etyczne, ale także, że wykonywać go mogą jedynie osoby, które zdobyły odpowiednie uprawnienia i zostały wpisane na listę doradców podatkowych. W tym artykule spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak zostać doradcą podatkowym.

Na czym polega praca doradcy podatkowego?

Polskie prawo podatkowe znane jest ze swej zawiłości. Od podatnika wymaga nie tylko znajomości wielu ustaw, ale i interpretacji prawa, które mogą się różnić nawet w zależności od urzędu podatkowego, pod który dana kwestia podlega. Właśnie dlatego potrzebni są doradcy podatkowi, którzy nie tylko bardzo dobrze znają to prawo, ale także nie giną w jego meandrach, dzięki czemu mogą skutecznie doradzać swoim klientom.

Praca doradcy podatkowego polega nie tylko na opiniowaniu niejasności prawa podatkowego. Zakres obowiązków takiego doradcy jest bardzo szeroki, począwszy od stosunkowo prostych czynności jak pomoc w prawidłowym wypełnieniu deklaracji podatkowej, po doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów podatkowych przy skomplikowanych transakcjach. Doradcy pomagają przygotowywać odpowiednią dokumentacji (taką jak chociażby dokumentacja cen transferowych), ale też często reprezentują swoich klientów przed różnymi organami administracji skarbowej.

Jak zostać doradcą podatkowym?

Choć kilka lat temu w procesie deregulacji wielu niektórych zawodów ujęty został także zawód doradcy podatkowego, to nie można powiedzieć, że przestał być on zawodem regulowanym ustawowo. Zdobycie uprawnień doradcy podatkowego zostało nieco uproszczone, jednak nadal prawo nakłada na kandydatów pewne wymogi, których spełnienie jest niezbędne by stać się członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Kandydatem na doradcę podatkowego nie może zostać każdy, tu prawo jasno określa, że trzeba mieć wykształcenie wyższe, pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych oraz szczycić się nieposzlakowaną opinią. Zdaniem ustawodawcy tylko takie osoby dają gwarancję należytego wykonywania zawodu. Taki kandydat musi następnie zdać egzamin na doradcę podatkowego i odbyć sześciomiesięczną praktykę zawodową (w wymiarze co najmniej 8 godzin tygodniowo). Następnie ma trzy lata na złożenie wniosku o wpisanie na listę doradców podatkowych. Warto wiedzieć, że deregulacja istotnie skróciła czas odbywania praktyki, wcześniej wymagane były co najmniej 2 lata, jednak nałożyła obowiązek odbywania ich jedynie w spółkach doradztwa podatkowego lub u doradców podatkowych.

Egzamin na doradcę podatkowego składa się z dwóch części. W pierwszej kolejności zdaje się część pisemną. Po jej zdaniu kandydat w ciągu roku powinien zdać egzamin ustny. W tym okresie może jednak mierzyć się z nim dowolną ilość razy, trzeba jednak pamiętać, że przy każdym podejściu trzeba wnieść niemała opłatę.