inqbator.pl

Blog o biznesie, finansach i marketingu.

otwarty fundusz emerytalny co to
Praca

Otwarty Fundusz Emerytalny – Co to i jak działa?

Pewnie słyszałeś w mediach o Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE). Zastanawiasz się, czym jest i jak działa? To instytucja finansowa, która zajmuje się gromadzeniem i inwestowaniem pieniędzy wpływających ze składek ubezpieczonych pracowników. Jest to osoba prawna zarządzana przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) i podlegająca nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Celem OFE jest zapewnienie pomnożenia zgromadzonego kapitału, co przynosi korzyści uczestnikom funduszu w postaci większej emerytury.

W artykule:

  1. Otwarty Fundusz Emerytalny- co to i jak działa?
  2. Zalety i ryzyka związane z Otwartym Funduszem Emerytalnym
  3. Likwidacja Otwartego Funduszu Emerytalnego
  4. Otwarty Fundusz Emerytalny w 2024 roku

Otwarty Fundusz Emerytalny- co to i jak działa?

OFE działa na zasadzie dobrowolności. Osoba rozpoczynająca swoją pierwszą pracę musi podjąć decyzję, czy chce przekazywać całość składki do ZUS-u, czy też część z nich chce ulokować w OFE. Jeśli decyduje się na OFE, jej składki są inwestowane przez specjalistów z zespołu OFE w różne instrumenty finansowe, takie jak akcje spółek. Członkowie OFE posiadają indywidualne konta, na których zapisane są jednostki rozrachunkowe. Wartość tych jednostek jest wyceniana codziennie na podstawie aktualnej wartości rynkowej aktywów OFE.

Zalety i ryzyka związane z Otwartym Funduszem Emerytalnym

Działalność OFE wiąże się zarówno z korzyściami, jak i ryzykiem. Inwestowanie środków finansowych może przynieść zarówno wzrost kapitału, jak i straty. Dlatego ważne jest, aby pracownicy, decydujący się na przekazanie swoich składek do OFE, byli świadomi tych możliwości. OFE pobiera również opłaty, takie jak opłata manipulacyjna i opłata za zarządzanie, która zależy od wartości posiadanych aktywów.

Likwidacja Otwartego Funduszu Emerytalnego

1 czerwca 2021 roku weszła w życie ustawa, która doprowadziła do likwidacji OFE. Osoby, które miały swoje środki zgromadzone w OFE, musiały podjąć decyzję, czy chcą przenieść je do ZUS-u, czy też na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE).

Otwarty Fundusz Emerytalny w 2024 roku

Od 1 kwietnia do 31 lipca 2024 roku, planowane jest, aby osoby uprawnione do oszczędzania w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) mogły wybierać, czy chcą kierować swoje składki do OFE, czy na subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Takie informacje przekazał dr Antoni Kolek, prezes zarządu Instytutu Emerytalnego.

Prawo wyboru przysługiwać będzie osobom w wieku 18-50/55 lat, co oznacza do momentu zbliżenia się do wieku emerytalnego, tzw. „suwaka bezpieczeństwa,” który włącza się 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Osoba podejmująca decyzję w ramach okresu wyboru OFE będzie dotyczyć 2,92% podstawy wymiaru składki (pełna składka emerytalna wynosi 19,52% podstawy wymiaru). Wybór ten będzie determinował, czy środki zostaną przekazane do OFE i zainwestowane na rynku kapitałowym, czy też przekierowane na subkonto w ZUS. Dr Kolek podkreśla, że ta decyzja dotyczy tylko nowych składek, a środki zgromadzone wcześniej pozostają w instytucji, która je dotychczas administrowała.

Dla ułatwienia wyboru dr Kolek wyjaśnia różnice i podobieństwa między OFE a subkontem w ZUS. W obu przypadkach zgromadzone środki są dziedziczone. W przypadku OFE, środki są inwestowane na rynku kapitałowym, podczas gdy na subkoncie w ZUS stanowią one w istocie zapis księgowy. Środki na subkoncie są corocznie waloryzowane na podstawie wskaźnika średniej arytmetycznej wzrostu PKB z ostatnich pięciu lat, a ich wartość nie może maleć. Natomiast środki w OFE podlegają wahaniom w zależności od wyceny rynkowej, co oznacza, że mogą zarówno wzrastać, jak i maleć. Co istotne, środki w OFE inwestowane są w gospodarkę, natomiast te przekierowane na subkonto w ZUS służą do bieżących wypłat świadczeń emerytalnych. Więcej informacji znajdziesz tutaj: link

Podsumowanie

Otwarty Fundusz Emerytalny co to? Jest to instytucja finansowa, która zajmuje się gromadzeniem i inwestowaniem środków pieniężnych na emeryturę. Jego działanie opiera się na dobrowolności, a środki są inwestowane w różne instrumenty finansowe.

Cześć! Nazywam się Adam Matyjaszek. Jestem przedsiębiorcą z dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu własnego biznesu. Pasjonuje mnie temat finansów, co zaowocowało moją ekspertyzą w tej dziedzinie. Dzięki bogatemu dorobkowi i praktycznemu podejściu odgrywam rolę nie tylko jako biznesmen, ale także jako mentor i źródło inspiracji dla tych, którzy pragną osiągnąć stabilność finansową i sukces w świecie biznesu. W moim towarzystwie biznes i finanse przestają być tajemnicą i stają się narzędziem do osiągnięcia celów.