inqbator.pl

Blog o biznesie, finansach i marketingu.

umowa zlecenie 2021 stawka
Praca

Umowa zlecenie 2021 – wady i zalety

Umowy cywilnoprawne nie są formą najbardziej pożądaną przez pracowników. W czasach pandemii, wysokiego bezrobocia, braku perspektyw na stabilne zatrudnienie widać zmiany. Ludzie decydują się na zatrudnienie w oparciu o umowy cywilnoprawne. Czym są umowy cywilnoprawne? Jakie niosą za sobą korzyści dla pracodawcy, a jakie dla pracowników? Jakie są stawki na umowie zleceniu? O tym wszystkim w niniejszym artykule. Sprawdź wszystkie regulacje w temacie umowa zlecenie 2021.

Umowy cywilnoprawne – co to takiego?

Do najbardziej powszechnych z umów cywilnoprawnych zalicza się umowy o dzieło i umowy zlecenie. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (zleceniodawcy). Oznacza to, że jako umowy zlecenia można traktować wyłącznie te umowy, których przedmiotem jest dokonywanie określonych czynności prawnych. Są to np. zawieranie umów, reprezentacja przed organami państwowymi. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia za zrealizowane, wytworzone dzieło.

Sprawdź: CZYM JEST PUBLIC RELATIONS – DEFINICJE I GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

Przykładem dzieła jest na przykład stworzenie projektu rabaty ogrodowej wraz z jej wykonaniem. Wydawałoby się, że umowa zlecenie 2021 i umowa o dzieło to ta sama forma umów. Nic bardziej mylnego. Przedmiotem umowy o dzieło jest wykonanie ściśle określonej czynności, rzeczy. Zaś umowa zlecenie zawierana jest na wykonanie określonych czynności powtarzalnych przez dłuższy lub krótszy okres. Nie jest to tylko jedna rzecz czy czynność lecz zbiór zadań.

umowa zlecenie 2021

Umowy cywilnoprawne a stosunek pracy

Dlaczego umowy cywilnoprawne są nazwane tak „obraźliwie”? Otóż dlatego, ponieważ na podstawie tych umów między osobą wykonującą pracę a osobą, na rzecz której umowa jest świadczona nie istnieje związek społeczny, jakim jest stosunek pracy. Co to oznacza dla pracownika? Po pierwsze osoba wykonująca zlecenie czy dzieło nie jest nazwana pracownikiem. Nie obowiązuje ją zatem ochrona z litery Kodeksu Pracy.

Osoba zatrudniona na umowy cywilnoprawne nie ma zapewnionej ochrony z inspekcji pracy, swoje roszczenia ma prawo kierować jedynie do sądu cywilnego. Uregulowania prawne co do umów śmieciowych reguluje:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

W zasadzie umowy cywilnoprawne powinny być stosowane tylko jako umowy o świadczenie dodatkowej pracy. Niestety w dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa szukają na siłę oszczędności. Dlatego częściej stosują zatrudnienie w oparciu o umowy cywilnoprawne, niż w oparciu o umowę o pracę. Co jest posunięciem nieuczciwym wobec pracownika.

Zobacz: CZYM JEST I JAK FUNKCJONUJE MARKETING SIECIOWY?

Umowa zlecenie 2021 – wady

 1. Jedną z głównych wad umów zleceń jest brak ochrony z ramienia inspekcji pracy. Poza nią do wad umowy zlecenia zalicza się także następujące czynniki:
 2. Umowa zlecenie może być nieodpłatna;
 3. Do umowy zlecenia nie mają zastosowania przepisy kodeksu pracy o ochronie wynagrodzenia za pracę. Zleceniobiorca ma prawo wyłącznie do wynagrodzenia określonego w umowie, nie obowiązuje zatem zasada zachowania co najmniej minimalnego wynagrodzenia;
 4. Brak obowiązku potwierdzenia zakończenia współpracy – zlecenie można rozwiązać w każdym momencie, bez konieczności motywowania swojej decyzji, bez okresu wypowiedzenia;
 5. Okres pracy, na którym pracuje osoba na umowie zlecenie nie zalicza się do stażu pracy;
 6. Zleceniobiorcy nie przysługują przywileje, uprawnienia, takie jak np. urlop wypoczynkowy czy zasiłek chorobowy.
 7. Do rozpoznawania roszczeń właściwy jest sąd cywilny, brak uprzywilejowania zleceniobiorcy w kwestii ponoszenia opłat sądowych.
umowa zlecenie 2021

Umowa zlecenie 2021 – zalety

Mimo, że umowa zlecenie ma liczne wady, to są także zalety z korzystania z tej formy zatrudnienia. Do głównych zalet zawierania umów cywilnoprawnych zalicza się:

 • Umowa zlecenia nie stwarza stosunku podporządkowania, zatem osoba wykonująca czynności w ramach umowy zlecenia ma prawo do powierzenia jej wykonania osobie/osobom trzecim;
 • Umowę zlecenie można zawrzeć w formie ustnej;
 • Praca wykonywana jest bez nadzoru i kierownictwa ze strony osób trzecich.

Zobacz: CO TO JEST CONTENT MARKETING?

Umowa zlecenie 2021 stawka

Z uwagi na powszechność zatrudnienia w oparciu o umowę zlecenie, ustawodawca co roku określa minimalną stawką godzinową jaka powinna być zagwarantowania w umowie cywilnoprawnej. W roku 2021 stawka godzinowa z tytułu zatrudnienia na umowę zlecenie wynosi 18,30 zł brutto (słownie: osiemnaście złotych i trzydzieści groszy brutto). Co w przeliczeniu na kwotę netto, czyli kwotę na tak zwaną rękę, płaca godzinowa minimalna na umowę zlecenie wynosi 13,37 zł netto (słownie: trzynaście złotych i trzydzieści siedem groszy netto). Tak więc umowa zlecenie 2021 stawka jest zadowalająca dla osób, które nie chcą utrzymywać się tak na dłuższą metę. Warto mieć na uwadze ewentualne odliczenia. Na przykład z tytułu bycia studentem.