inqbator.pl

Blog o biznesie, finansach i marketingu.

audyt energetyczny w firmie
Biznes

Kiedy należy wykonać audyt energetyczny w firmie?

W ostatnich latach coraz częściej porusza się temat audytów energetycznych. Dzieje się tak z kilku powodów. Warto więc dowiedzieć się o nich więcej, tym bardziej, że obecnie w wielu firmach są one obowiązkowe.

Kiedy należy wykonać audyt energetyczny w firmie?

Każdy przedsiębiorca może zdecydować się na audyt energetyczny, zwłaszcza jeśli prowadzi energochłonny biznes. Przez wiele lat nie było żadnych zobowiązań w tej sprawie. Zmiany zaszły jednak w 2016 roku, kiedy to ustawa o efektywności energetycznej wprowadziła obowiązek przeprowadzania audytów, które dotyczą dużych przedsiębiorstw działających na terenie Polski. W praktyce dotyczy to podmiotów, które spełniają następujące warunki:

  • Zatrudnienie powyżej 250 osób,
  • Suma bilansowa w wysokości ponad 43 mln euro,
  • Roczne obroty przekraczają 50 milionów euro.

Ponadto, obowiązek wykonania audytu energetycznego i przedstawienia jego wyników regulatorowi energii ma charakter cykliczny – audyt musi być wykonywany co cztery lata. Za niedopełnienie obowiązku przewidziane są kary finansowe, dlatego lepiej przestrzegać jego terminów.

Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa – co się na niego składa?

Wprowadzenie obowiązku przeprowadzania audytów energetycznych przyniosło kilka efektów. Jednym z nich jest wzrost liczby podmiotów świadczących tego typu usługi. Wśród nich jest duża grupa firm, które oferują energię elektryczną dla przedsiębiorstw. Nie są to oczywiście jedyne firmy, które mogą dla nas przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa, jednak jest ich wiele. Warto więc wiedzieć, jak taka analiza powinna wyglądać. Dzięki temu unikniemy sytuacji, w których audyt zostanie wykonany jedynie w celu wykazania, że powinniśmy zmienić dostawcę energii na firmę, która go przeprowadza. Profesjonalny audyt energetyczny oferuje min.:

  • Szczegółową analizę zużycia i przepływów energii w danej firmie, obejmującą wszystkie elementy jej działalności,
  • Identyfikację obszarów, w których występują największe straty,
  • Propozycje środków mających na celu poprawę sytuacji,
  • Analizę opłacalności termomodernizacji lub innych działań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej,
  • Analizę procesów produkcyjnych w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej, cieplnej, gazu i innych paliw.

Wbrew pozorom, profesjonalizm audytu jest bardzo ważny – zarówno z punktu widzenia klienta, jak i ze względów formalnych. Audyt, który nie spełnia wymagań regulatora energii może zostać po prostu odrzucony, dlatego jego przeprowadzenie warto powierzyć profesjonalistom.

Nie ulega wątpliwości, że przeprowadzenie audytu energetycznego zawsze wiąże się z pewnym nakładem pracy, choć trudno jest precyzyjnie określić, ile pieniędzy należy przeznaczyć na takie opracowanie. W tym przypadku cenniki zależą od konkretnego wykonawcy i zakresu audytu. Należy jednak zauważyć, że środki przeznaczone na ten cel mogą przynieść znaczące korzyści. Wynika to z faktu, że jednym z kluczowych elementów jest przygotowanie analizy działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwie oraz określenie ich opłacalności.