inqbator.pl

Blog o biznesie, finansach i marketingu.

Praca zdalna w Kodeksie pracy - Od kiedy i jakie są zasady?
Praca

Praca zdalna w Kodeksie pracy – Od kiedy i jakie są zasady?

‍Praca zdalna stała się nieodłączną częścią współczesnego świata pracy, szczególnie w okresie pandemii. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na elastyczne formy zatrudnienia wprowadzono zmiany w Kodeksie pracy, które uregulowały tę kwestię. W tym artykule przyjrzymy się pracy zdalnej w Kodeksie pracy, od kiedy obowiązuje oraz jakie zasady są z nią związane.

W artykule:

  1. Praca zdalna w Kodeksie pracy, od kiedy?
  2. Zasady dotyczące pracy zdalnej
  3. Kontrola pracy zdalnej

Praca zdalna w Kodeksie pracy, od kiedy?

Praca zdalna została formalnie uznana i uregulowana w Kodeksie pracy w wyniku nowelizacji, która weszła w życie 7 kwietnia 2023 roku. Dotychczasowe przepisy dotyczące telepracy zostały uchylone, a na ich miejsce wprowadzono nowe zapisy dotyczące pracy zdalnej.

Definicja pracy zdalnej

Zgodnie z Kodeksem pracy, praca zdalna polega na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Może to być zarówno miejsce zamieszkania pracownika, jak i inny wybrany przez niego lokal. Praca zdalna może być wykonywana z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co umożliwia efektywną komunikację pomiędzy pracownikami a pracodawcami.

Zasady dotyczące pracy zdalnej

Pracodawca musi określić zasady wykonywania pracy zdalnej w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową (zakładowymi organizacjami zawodowymi), regulaminie ustalonym przez pracodawcę lub na wniosek pracownika, gdy nie zostało zawarte porozumienie albo regulamin. Więcej szczegółowych informacji znajdziesz na stronie rządowej gov.pl.

Kto ma prawo do pracy zdalnej?

Praca zdalna jest dostępna dla różnych grup pracowników. Osoby w ciąży, pracownicy wychowujący dzieci do 4. roku życia oraz pracownicy sprawujący opiekę nad osobami niepełnosprawnymi lub innymi członkami najbliższej rodziny mają prawo ubiegać się o pracę zdalną.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca ma szereg obowiązków wobec pracowników wykonujących pracę zdalną. Jest odpowiedzialny za zapewnienie niezbędnych narzędzi i materiałów pracy, w tym urządzeń technicznych oraz usług telekomunikacyjnych. Ponadto pracodawca musi pokryć koszty energii elektrycznej oraz innych kosztów związanych z pracą zdalną, które nie są określone w porozumieniu lub regulaminie. Pracodawca powinien również zapewnić pracownikom szkolenia i pomoc techniczną niezbędną do wykonywania ich zadań.

Kontrola pracy zdalnej

Wprowadzenie pracy zdalnej do Kodeksu pracy nie oznacza, że pracodawca nie ma prawa kontrolować swoich pracowników. Pracownik wykonujący pracę zdalną może być poddany kontrolom mającym na celu sprawdzenie wydajności i jakości pracy. Jednakże kontrola ta musi być proporcjonalna i przestrzegać przepisów dotyczących ochrony prywatności pracownika.

Przeciwwskazania do pracy zdalnej

Choć praca zdalna stała się popularna, istnieją pewne sytuacje, w których nie jest możliwa. Praca zdalna nie jest dozwolona, jeśli rodzaj pracy lub organizacja pracy nie pozwala na jej wykonywanie. Przykładami takich sytuacji mogą być prace, które wymagają bezpośredniej obecności pracownika w miejscu pracy lub specjalistycznych narzędzi i sprzętu.

Podsumowanie

Praca zdalna w Kodeksie pracy, od kiedy? Została ona formalnie wprowadzona 7 kwietnia 2023 roku, stając się ważnym elementem współczesnego rynku pracy. Nowe zasady regulujące pracę zdalną umożliwiają pracownikom elastyczne formy zatrudnienia i dostosowanie się do współczesnych realiów. Pracodawcy mają obowiązek zapewnić odpowiednie warunki i narzędzia pracy dla pracowników wykonujących pracę zdalną, a pracownicy mają prawo oczekiwać szacunku i zachowania ich prywatności. Praca zdalna to nowa rzeczywistość, która wymaga współpracy i zrozumienia zarówno ze strony pracowników, jak i pracodawców.