inqbator.pl

Blog o biznesie, finansach i marketingu.

szkolenia bhp online
Biznes

Szkolenia BHP online – jak przebiegają i czy są zgodne z prawem?

Bezpieczeństwo i higiena pracy to zbiór zasad i przepisów dotyczących ochrony przed zagrożeniami w miejscu pracy, jak również zapewnienie pracownikom ergonomicznych warunków. Zakres ten obejmuje również psychologię pracy, która zajmuje się zrozumieniem reakcji ludzi podczas wykonywania pracy – może to pomóc w identyfikacji zagrożeń, które mogą być związane z lepszym zaprojektowaniem miejsca pracy lub innych obszarów, w których konieczne jest wprowadzenie usprawnień, aby zapewnić wszystkim bezpieczeństwo w miejscu pracy! Jak przebiegają szkolenia BHP online? Czy są one zgodne z prawem?

Kto dba, by zasady BHP były przestrzegane?

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) jest instytucją, która monitoruje przestrzeganie prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje miejsca pracy, co pomaga zapewnić odpowiednie warunki dla pracowników. Natomiast wewnętrznie w firmie powinien zostać zatrudniony specjalista ds. BHP, który zajmuje się tymi kwestiami. 

Szkolenia BHP online – czy to legalne?

Od lat pracownicy są zobowiązani do aktualnych szkoleń BHP, aby nie tylko byli bezpieczni w miejscu pracy, lecz także przestrzegali zasad. Ale co zrobić, jeśli szukasz wygodniejszego sposobu niż kursy stacjonarne? Szkolenia BHP on-line stają się coraz bardziej popularne, ponieważ mogą zapewnić pożądaną elastyczność bez konieczności ponoszenia uciążliwych kosztów podróży! Jest to jak najbardziej legalne, w ramach samokształcenia kierowanego.

Jak wyglądają szkolenia?

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest ważnym elementem wprowadzenia na stanowisko pracy. Gwarantuje to, że pracownicy znają zasady, przepisy obowiązujące w ich branży: czynniki szkodliwe lub odpowiednie zachowanie w sytuacjach, w których może dojść do wypadku (np. praca z materiałami niebezpiecznymi). Dlatego też przeprowadzane są dwa rodzaje szkoleń.

Szkolenie wstępne

Wstępne szkolenie BHP ma na celu zapoznanie pracowników z ogólnymi zagadnieniami, tak aby mogli oni lepiej podejść do wszelkich potencjalnych zagrożeń w miejscu pracy. Obejmuje ono zasady udzielania pierwszej pomocy, a także instrukcje przeciwpożarowe na wypadek sytuacji awaryjnych w pracy lub podczas podróży między zakładami. Przeprowadzane jest ono przed przystąpieniem pracownika do pracy. 

Szkolenia okresowe

Program okresowych szkoleń BHP zapewnia, że wszyscy pracownicy są na bieżąco z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy. Kto musi mieć takie szkolenia? Jest to między innymi kierownictwo, robotnicy, pracownicy techniczni, pracownicy administracyjno-biurowi.

Można również być zwolnionym ze szkolenia okresowego, a odbywa się to na podstawie: albo zaświadczenia, z którego wynika, ile godzin szkolenia BHP odbył pracownik w obecnym miejscu pracy, albo innej pracy formacyjnej w zakresie BHP podczas zatrudnienia w innym miejscu.

Szkolenia online są dużym ułatwieniem dla pracowników. Warto je rozważyć.