inqbator.pl

Blog o biznesie, finansach i marketingu.

Transport multimodalny
Lifestyle

Transport multimodalny – czym jest? Jakie ma zalety?

Firma transportowa, której zależy na szybkości i efektywności przewozów stawia na zastosowanie w swojej działalności transportu multimodalnego. Charakteryzuje się on tym, że do przewozu towaru wykorzystywana jest więcej niż jednak gałąź transportu. W tym przypadku ze względu na charakterystykę przewozów dopuszczalna jest zmiana jednostki ładunkowej.

Jakie były początki transportu multimodalnego?

Za początek transportu multimodalnego uznaje się wiek XX, kiery to miał miejsce dynamiczny rozwój handlu międzynarodowego. Wówczas transport odbywał się przede wszystkim drogą lądową, jednak potrzeby ówczesnych firm zajmujących się przewozami zmusiły ich do poszukiwania bardziej rozbudowanych rozwiązań. Wówczas wprowadzono rozwiązanie usprawniające globalny przepływ towarów, a mianowicie rozpoczęto łączenie ze sobą wszystkich możliwych środków transportu. Dzięki temu wzrosła konkurencyjność firm przewozowych, a same towary były przewożone znacznie szybciej nawet na duże odległości. Co ważne, transport multimodalny wspomógł nie tylko przewóz towaru, ale także pomógł częściowo rozwiązać problem nadmiernie zatłoczonych dróg i przejść granicznych.

Regulacje prawne w transporcie multimodalnym

Każda firma transportowa, która w swojej działalności ma zamiar korzystać z transportu multimodalnego musi pamiętać o stosowaniu regulacji prawnych. Najważniejszym dokumentem przy transporcie multimodalnym jest FIATA Multimodal Transport Bill of Lading (FBL), obowiązujący z drobnymi zmianami od lat 90. Konosament zawsze jest wystawiany przez spedytora, który pełni rolę operatora przewozów multimodalnych. Dokument musi zawierać podstawowe informacje takie jak warunki dostarczenia towaru oraz ewentualne koszty za nieterminowe doręczenie czy uszkodzenie towaru.

Zalety i wady transportu multimodalnego

Transport multimodalny jest rozwiązaniem, które ma zdecydowanie więcej zalet niż wad. Jednym z najistotniejszych atutów takiego transportu jest to, że spedycja towaru może odbywać się nawet na ogromne odległości, co byłoby niemożliwe w przypadku wykorzystania tylko jednej gałęzi transportu. Przewozy multimodalne ze względu na zastosowanie różnych rozwiązań zapewniają również szybkość przewozu. Cały proces jest zoptymalizowany, korzystny dla firmy transportowej pod wieloma względami, czego wynikiem jest połączenie ze sobą różnych rodzajów spedycji.

A wady? Tu czasem problemem stają się kwestie techniczne, wynikające z uciążliwości łączenia dużej ilości opakować w jedną jednostkę ładunkową.

Materiał zewnętrzny