inqbator.pl

Blog o biznesie, finansach i marketingu.

stanowisko koordynatora
Biznes

Wymagania na stanowisku Koordynatora ESD

W branży elektronicznej wyładowania elektrostatyczne (ESD, z ang. Electrostatic Discharge) stanowią istotny problem, którego całkowita eliminacja obecnie nie jest realnie możliwa. Da się jednak w znaczącym stopniu ograniczyć ryzyko wystąpienia wyładowań elektrostatycznych, a w wielu przypadkach, dzięki zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń i zasad postępowania, zagrożenie za strony ESD może zostać w praktyce zminimalizowane niemal całkowicie.

Istotną rolę pełnią w tym zakresie różnego rodzaju szkolenia organizowane dla pracowników danego przedsiębiorstwa, jednak nawet najlepsze szkolenie ESD nie spełni pokładanych w nim oczekiwań, jeśli realizacja zaleceń dotyczących ochrony przed ESD nie będzie podlegać stałemu nadzorowi ze strony Koordynatora ESD.

Ochrona ESD na terenie przedsiębiorstwa

W kontekście ESD przyjęło się myśleć, że tego rodzaju zabezpieczenia powinny być stosowane wyłącznie w strefach EPA (z ang. Electrostatic Protected Area), warto jednak pamiętać, że powstawanie wyładowań elektrostatycznych jest możliwe w zasadzie w każdej innej części obiektów należących do firmy. Oznacza to, że zasad ochrony przed ESD muszą być w pełni świadomi pracownicy na wszystkich szczeblach i że powinno się je także w strefach niechronionych (np. w obszarze przyjęcia towaru, w magazynach czy w trakcie pakowania i załadunku). Dopiero wtedy ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi będzie kompleksowa.

Za co jest odpowiedzialny Koordynator ESD?

Najogólniej rzecz biorąc Koordynator ESD to osoba, która jest w danej firmie odpowiedzialna za całokształt spraw dotyczących ochrony przed ESD na terenie zakładu pracy. Z tego względu najczęściej na to stanowisko wyznaczani są pracownicy, którzy posiadają doskonałą orientację zarówno w podstawowych kwestiach dotyczących wyładowań elektrostatycznych, jak i wiedzę dotyczącą oddziaływania ESD na podzespoły elektroniczne oraz otoczenie.

Najczęściej do zakresu obowiązków Koordynatora ESD należy:

  • nadzorowanie i koordynacja wszelkich działań związanych z utrzymaniem oraz rozwijaniem ochrony ESD, które są podejmowane na terenie danego zakładu pracy,
  • skrupulatna kontrola i weryfikacja wyposażenia stosowanego w strefach EPA i poza nimi pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującymi normami,
  • opracowywanie wdrażanych w danej firmie standardów ESD i koordynacja działań podejmowanych przez pracowników w celu utrzymania odpowiedniego poziomu realizacji tych standardów,
  • tworzenie, aktualizacja oraz weryfikacja procedur oraz instrukcji związanych z procesem ochrony przed ESD na terenie danego zakładu pracy,
  • prowadzenie ewidencji i dokumentacji zawierającej uzasadnienie dla poszczególnych działań podejmowanych w ramach realizacji przyjętej strategii ochrony przed ESD.

Korzyści ze szkolenia na Koordynatora ESD

Szkolenie na Koordynatora ESD obejmuje zapoznanie uczestników z niezbędną wiedzą teoretyczną oraz praktyczną, wymaganą do pełnienia obowiązków na tym stanowisku. Uczestnictwo w szkoleniu pozwala uzyskać informacje dotyczące podstawowych pojęć odnoszących się do ESD w kontekście zabezpieczania komponentów elektronicznych i elektrotechnicznych przed skutkami wyładowań elektrostatycznych.

Ponadto każdy uczestnik zaznajamia się z szerokim spektrum możliwych zagrożeń dla elektroniki narażonej na działanie ESD, a także wymaganiami dotyczącymi tworzenia i właściwego zabezpieczania stref chronionych (EPA) na terenie zakładu pracy. Dodatkowo osoby biorące udział w szkoleniu na Koordynatora ESD uzyskują praktyczną wiedzę w zakresie roli Koordynatora ESD, zapoznają się też z zasadami przeprowadzania audytów, wykonywania pomiarów, przygotowywania raportów i sporządzania sprawozdań.

Po zakończeniu szkolenia na Koordynatora ESD pracownik pełniący tę funkcję będzie również w stanie oszacować ewentualne ryzyko wystąpienia niepożądanych zjawisk elektrostatycznych na każdym stanowisku produkcyjnym.

Uzyskaj certyfikat Koordynatora ESD u renomowanego partnera

Zdobycie w Polsce certyfikatu Koordynatora ESD oznacza konieczność uczestnictwa w dedykowanym szkoleniu oraz zakończenia go i zaliczenia końcowego testu egzaminacyjnego z wynikiem pozytywnym. Warto mieć na uwadze, że choć szkolenia na Koordynatora ESD są szeroko dostępne w ofertach wielu krajowych firm szkoleniowych, to najlepiej zdecydować się na taką, której szkoleniowcy są praktykami z odpowiednim doświadczeniem i specjalistyczną wiedzą w danej dziedzinie.

Na polskim rynku pozytywnie wyróżnia się w tym kontekście PB Training, czyli wewnętrzna struktura PB Technik, renomowanego dostawcy sprawdzonych rozwiązań dla branży elektronicznej. Specjaliści PB Training prowadzą szkolenia dla Koordynatorów ESD bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu w branży i najnowszych rewizjach obowiązujących norm i standardów (zarówno krajowych, jak i międzynarodowych), dzięki czemu powstało autorskie szkolenie obejmujące szerokie spektrum kwestii związanych z właściwym wykonywaniem obowiązków na stanowisku Koordynatora ESD.

Z pełną ofertą szkoleniową PB Training można zapoznać się bezpośrednio na stronie internetowej firmy, do czego zachęcamy.