inqbator.pl

Kolejna witryna oparta na WordPressie

stanowisko koordynatora
Biznes

Wymagania na stanowisku Koordynatora ESD

W branży elektronicznej wyładowania elektrostatyczne (ESD, z ang. Electrostatic Discharge) stanowią istotny problem, którego całkowita eliminacja obecnie nie jest realnie możliwa. Da się jednak w znaczącym stopniu ograniczyć ryzyko wystąpienia wyładowań elektrostatycznych, a w wielu przypadkach, dzięki zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń i zasad postępowania, zagrożenie za strony ESD może zostać w praktyce zminimalizowane niemal całkowicie.

Istotną rolę pełnią w tym zakresie różnego rodzaju szkolenia organizowane dla pracowników danego przedsiębiorstwa, jednak nawet najlepsze szkolenie ESD nie spełni pokładanych w nim oczekiwań, jeśli realizacja zaleceń dotyczących ochrony przed ESD nie będzie podlegać stałemu nadzorowi ze strony Koordynatora ESD.

Ochrona ESD na terenie przedsiębiorstwa

W kontekście ESD przyjęło się myśleć, że tego rodzaju zabezpieczenia powinny być stosowane wyłącznie w strefach EPA (z ang. Electrostatic Protected Area), warto jednak pamiętać, że powstawanie wyładowań elektrostatycznych jest możliwe w zasadzie w każdej innej części obiektów należących do firmy. Oznacza to, że zasad ochrony przed ESD muszą być w pełni świadomi pracownicy na wszystkich szczeblach i że powinno się je także w strefach niechronionych (np. w obszarze przyjęcia towaru, w magazynach czy w trakcie pakowania i załadunku). Dopiero wtedy ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi będzie kompleksowa.

Za co jest odpowiedzialny Koordynator ESD?

Najogólniej rzecz biorąc Koordynator ESD to osoba, która jest w danej firmie odpowiedzialna za całokształt spraw dotyczących ochrony przed ESD na terenie zakładu pracy. Z tego względu najczęściej na to stanowisko wyznaczani są pracownicy, którzy posiadają doskonałą orientację zarówno w podstawowych kwestiach dotyczących wyładowań elektrostatycznych, jak i wiedzę dotyczącą oddziaływania ESD na podzespoły elektroniczne oraz otoczenie.

Najczęściej do zakresu obowiązków Koordynatora ESD należy:

  • nadzorowanie i koordynacja wszelkich działań związanych z utrzymaniem oraz rozwijaniem ochrony ESD, które są podejmowane na terenie danego zakładu pracy,
  • skrupulatna kontrola i weryfikacja wyposażenia stosowanego w strefach EPA i poza nimi pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującymi normami,
  • opracowywanie wdrażanych w danej firmie standardów ESD i koordynacja działań podejmowanych przez pracowników w celu utrzymania odpowiedniego poziomu realizacji tych standardów,
  • tworzenie, aktualizacja oraz weryfikacja procedur oraz instrukcji związanych z procesem ochrony przed ESD na terenie danego zakładu pracy,
  • prowadzenie ewidencji i dokumentacji zawierającej uzasadnienie dla poszczególnych działań podejmowanych w ramach realizacji przyjętej strategii ochrony przed ESD.

Korzyści ze szkolenia na Koordynatora ESD

Szkolenie na Koordynatora ESD obejmuje zapoznanie uczestników z niezbędną wiedzą teoretyczną oraz praktyczną, wymaganą do pełnienia obowiązków na tym stanowisku. Uczestnictwo w szkoleniu pozwala uzyskać informacje dotyczące podstawowych pojęć odnoszących się do ESD w kontekście zabezpieczania komponentów elektronicznych i elektrotechnicznych przed skutkami wyładowań elektrostatycznych.

Ponadto każdy uczestnik zaznajamia się z szerokim spektrum możliwych zagrożeń dla elektroniki narażonej na działanie ESD, a także wymaganiami dotyczącymi tworzenia i właściwego zabezpieczania stref chronionych (EPA) na terenie zakładu pracy. Dodatkowo osoby biorące udział w szkoleniu na Koordynatora ESD uzyskują praktyczną wiedzę w zakresie roli Koordynatora ESD, zapoznają się też z zasadami przeprowadzania audytów, wykonywania pomiarów, przygotowywania raportów i sporządzania sprawozdań.

Po zakończeniu szkolenia na Koordynatora ESD pracownik pełniący tę funkcję będzie również w stanie oszacować ewentualne ryzyko wystąpienia niepożądanych zjawisk elektrostatycznych na każdym stanowisku produkcyjnym.

Uzyskaj certyfikat Koordynatora ESD u renomowanego partnera

Zdobycie w Polsce certyfikatu Koordynatora ESD oznacza konieczność uczestnictwa w dedykowanym szkoleniu oraz zakończenia go i zaliczenia końcowego testu egzaminacyjnego z wynikiem pozytywnym. Warto mieć na uwadze, że choć szkolenia na Koordynatora ESD są szeroko dostępne w ofertach wielu krajowych firm szkoleniowych, to najlepiej zdecydować się na taką, której szkoleniowcy są praktykami z odpowiednim doświadczeniem i specjalistyczną wiedzą w danej dziedzinie.

Na polskim rynku pozytywnie wyróżnia się w tym kontekście PB Training, czyli wewnętrzna struktura PB Technik, renomowanego dostawcy sprawdzonych rozwiązań dla branży elektronicznej. Specjaliści PB Training prowadzą szkolenia dla Koordynatorów ESD bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu w branży i najnowszych rewizjach obowiązujących norm i standardów (zarówno krajowych, jak i międzynarodowych), dzięki czemu powstało autorskie szkolenie obejmujące szerokie spektrum kwestii związanych z właściwym wykonywaniem obowiązków na stanowisku Koordynatora ESD.

Z pełną ofertą szkoleniową PB Training można zapoznać się bezpośrednio na stronie internetowej firmy, do czego zachęcamy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *