inqbator.pl

Blog o biznesie, finansach i marketingu.

Do kiedy zapłacić fakturę
Finanse

Do kiedy zapłacić fakturę? Wyliczamy termin!

Masz fakturę do zapłaty, ale nie zaznaczono w niej terminu płatności? A może termin ten jest na niej zawarty, ale ma tylko formę dni? Zobacz, jak należy wyliczyć ostateczny termin płatności faktury! Artykuł został przygotowany przy współpracy z serwisem faktura.pl. Jak wyznaczyć termin płatności faktury?

Otrzymanie faktury wiąże się z obowiązkiem jej zapłaty. Nie zawsze jednak informacja na temat terminu płatności jest podana w dokumencie w jasny sposób.

Jaki może być maksymalny termin płatności faktury? W przypadku transakcji handlowych jest to zasadniczo 60 dni, natomiast w przypadku podmiotów publicznych (poza leczniczymi) jest to maksymalnie do 30 dni. Równorzędne podmioty, na przykład dwie duże firmy, mogą ustalić też dłuższy termin zapłaty.

Czy powinno się liczyć termin płatności faktury od daty otrzymania czy wystawienia dokumentu? Dla wyliczenia terminu płatności zastosowanie ma data wystawienia dokumentu, natomiast pierwszym dniem terminu zapłaty jest dzień, który następuje po tym dniu.

Przykładowo w przypadku faktury wystawionej w poniedziałek termin płatności liczony jest od wtorku. Gdy termin zapłaty to 14 dni, wtedy ostatnim dniem zapłaty będzie wtorek po 2 tygodniach.

Kiedy upływa ostateczny termin regulowania rachunków, faktur? W tym przypadku termin, gdy oznaczony jest on jako dzień, mija wtedy, gdy dochodzi do upływu tego właśnie dnia.

Przykładowo płatność do 14 czerwca powinna dotrzeć do odbiorcy do 14 czerwca, natomiast 15 czerwca jest już datą przekraczającą termin płatności.Brak terminu płatności na fakturze – do kiedy trzeba ją zapłacić?

Zdarza się, że na fakturze nie znalazły się informacje dotyczące terminu jej zapłaty. Gdy nie został wyznaczony termin płatności faktury jak liczyć wtedy czas przekazania należności?

W takim przypadku warto sprawdzić w pierwszej kolejności, czy terminu płatności nie określają inne dokumenty, na przykład zawarta z kontrahentem umowa.

Gdy termin nie został ustalony, wówczas przedsiębiorca wystawiający fakturę powinien przekazać klientowi dodatkowy dokument, który ma formę wezwania do zapłaty.Czym może grozić nieopłacenie faktury w terminie?

Przekroczenie terminu płatności faktury jest problemem dla jej wystawcy, ale również powoduje konsekwencje dla kontrahenta lub klienta, który nie opłacił należności w terminie.

Za brak zapłaty faktury w terminie grożą między innymi naliczenie kar, odsetek ustawowych, ryzyko zerwania umowy.

Z kolei firmy, które obawiają się, że ich kontrahenci nie opłacą faktury w terminie, mogą zdecydować się na usługę faktoringu. Pozwala ona na sfinansowanie faktury, czyli otrzymanie zapłaty jeszcze przed uregulowaniem jej przez kontrahenta. Faktoring może być również połączony z ubezpieczeniem należności.